Návštěva NTM v Praze - Novobydžovský čtverecNávštěva NTM v Praze

Aktuality

Náš klub navštívil znovuotevřené Národní technické muzeum v Praze.

Fotoreportáž