PublikacePublikace

Publikace od Elišky Junkové a publikace o ní

 • Eliška Junková: Autokompas 1930, vlastním nákladem, sborník, kresby A. Hoffmeister
 • Eliška Junková: Má vzpomínka je bugatti. Praha, Olympia 1972
 • Miloš Kovařík: Královna volantu. Praha, NADAS 1990 (životopisné vyprávění)
 • Petr Cincibuch a kol.: Eliška Junková , Praha, Foibos Press, 2005 (sborník)
 • Vladimír Junek: Eliška Junková vlastní rukou, Praha, Verzone, 2015
 • Eliška Junková: Má vzpomínka je bugatti, Praha,Verzone 2016, II. doplněné vydání o r. 1972-1994
 • Eliška Junková – audiokniha:Má vzpomínka je bugatti, Praha, OneHotBook, 2017 (dle II.vydání)

Státní vyznamenání Eliška Junková – Khásová

 • Státní vyznamenání České republiky jsou upravena zákonem č. 157/1994 Sb. Řády jsou vyšší a Medaile nižší formou vyznamenání.
 • Medaile Za zásluhy má tři stupně, první je nejvyšší. Uděluje se v oblasti hospodářské, vědy, techniky, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů. Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.
 • Návrhy na vyznamenání předkládají presidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a vláda; president republiky může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu.
 • Vyznamenání lze udělit i in memoriam. Udělování Řádů a Medailí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.
 • Paní Elišce Junkové byla 28. října 2019 udělena Medaile Za zásluhy I. Stupně in memoriam za zásluhy o stát v oblasti sportu s matričním číslem MZ I. 355.
 • Podnět prezidentovi republiky k udělení vyznamenání podal 15. května 2019 prezident Autoklubu České republiky JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D